úterý 26. června 2012

Divadelní klub DIFA U3V

Cíl:
Besedami s přednášejícími U3V navázat na jejich přednáškovou činnost. Prohloubit informovanost členů klubu o fungování divadla jako instituce, získat další informace o práci režisérů, herců, scénografů - besedou s divadelníky rozšiřovat vědomosti získané na přednáškách a prohlubovat tak svůj vztah k divadlu.

Zaměření:
Besedy s umělci, (možnost rozšíření okruhu hostů o architekty, výtvarníky), společná návštěva divadelních představení, exkurze do divadel …

Program :
  1. Setkávání členů klubu k besedě s přednášejícími se bude konat v salonku restaurace zhruba jednou za měsíc - dva měsíce. 
  2. Financování přednášejících z dobrovolného příspěvku (=50 Kč) na osobu – evidence přítomných účastníků (kvůli platbě) a příspěvků provedou 2 pokladníci 
  3. Setkání a divadelní akce budou zveřejňovány s předstihem 1 -2 týdnů na webových stránkách klubu na adrese www.difau3v. blogspot.com. 
Resume:
Finančně nenáročné, doufám že zajímavé, a může to být pro nás všechny zúčastněné přínosem.

Za činnost klubu zodpovídá - PhDr.Ilja Doležalová

Žádné komentáře:

Okomentovat