středa 5. září 2012

Přednášející v kurzu č.1: Jak vzniká divadlo IDoc. MgA.,Zbyněk Srba, Ph.D.


Již na střední škole propadl divadlu. Začínal jako herec, posléze asistent režie u Petera Scherhaufera a Petra Oslzlého v divadle Husa na provázku. V téže době založil a vedl amatérskou scénu M – dílnu na Leitnerově ul. v Brně. Po studiích na pražské Divadelní fakultě AMU odešel  se svými spolužáky do divadla v Mostě, kde režíroval řadu českých premiér.
Jeho pedagogické začátky jsou spjaty s Pražskou konzervatoří. Na DIFA JAMU působí od roku 1996 jako pedagog režie a od roku 2008 je děkanem DIFA JAMU.
Velkých režijních úspěchů dosáhl jako kmenový režisér Mahenovy činohry Národního divadla v Brně, kde byl rovněž uměleckým šéfem činohry. Režijně působil na mnoha českých scénách – vytvořil přibližně 80 inscenací, v mnohých z nich působil též jako spoluautor dramatizace.
Poděkování mu patří nejen za mnohaletou úspěšnou režijní a pedagogickou činnost, ale též za vytvoření U3V.


Prof. PhDr. Antonín Přidal   (nar. r. 1935 v Prostějově)


Český překladatel z angličtiny, španělštiny a francouzštiny, spisovatel, publicista a vysokoškolský pedagog žijící v Brně.


Absolvent FF MU v Brně oboru anglistika a hispanistika. Pro Český rozhlas Brno vytvořil cykly jako Malá škola poezie či Shakespeare pro začátečníky. Krátce působil na začátku 90. let ve Filmovém studiu Barandov,  ale vrátil se domů a zakotvil na JAMU v Brně, kde vede ateliér rozhlasové a televizní dramaturgie a scenáristiky.
Je nositelem ocenění za publicistickou činnost – Cena Ferdinanda Peroutky a za překladatelskou činnost mu byla v r.2007 udělena Státní cena. Jeho nejznámějším překladem je dílo Lea Rostena Pan Kaplan má stále třídu rád.


Arnošt Goldflam  (nar. r.1946 v Brně)

Režisér, herec, publicista, spisovatel, vysokoškolský pedagog.

Po absolvování JAMU působil v divadle Večerní Brno, Divadlo X, Divadlo na provázku, v HaDivadle. Byl a je obsazován do mnoha filmových a televizních rolí. Mezi jeho nejznámější patří film Dědictví aneb Kurvahošigutentag, Lotrando a Zubejda. Učí na JAMU.
Zajímavá je rovněž jeho spisovatelská činnost. Vydal několik velmi originálních knih jako Tatínek není k zahození (jde o 15 pohádek pro děti i dospělé),  Biletářka, Doma u Hitlerů, divadelní hru Blbá Verena…
Prof. PhDr. Josef Kovalčuk (nar.r.1948 v Trutnově)

Dramatik, dramaturg, teatrolog.

Vystudoval bohemistiku a historii na FF UP v Olomouci a dramaturgii na DAMU v Praze. Stál u zrodu prostějovského HaDivadla a působil v něm jako dramaturg. V 90. letech vstoupil i na politickou scénu – byl poslancem ČNR. Působil též jako dramaturg a umělecký šéf činohry ND v Praze a Divadla Husa na provázku. V r. 2002, kdy získal profesuru na na DIFA JAMU, byl zvolen též děkanem této fakulty a nyní pracuje ve funkci proděkana.
Publikuje většinou v odborných teatrologických periodikách, jako jsou Divadelní noviny, Národní divadlo, Rozrazil. Pro rozhlas upravil Švejdův román Havárie,pro ČT připravoval v 90.letech 20.stol. cyklus Kabinet múz. Publikuje též recenze. Jeho pozornost je zaměřena na činnost autorských divadel a na dramatizaci románových předloh.
Po celý svůj život zůstává  svázán pupeční šňůrou s HaDivadlem. Kromě již vyjmenovaných činností vytvořil pro toto divadlo s názvem HaDivadlo. Sborník obsahuje vybrané scénáře a studie dramatiků píšících pro toto divadlo a zároveň je kronikou tohoto předrevolučního avantgardního divadla.

Prof. PhDr.Bořivoj Srba, DrSc.  (nar. 1931 v Bílovicích nad Svitavou)

Významný brněnský teatrolog, divadelní historik, teoretik a kritik, dramaturg a pedagog.

Vystudoval dramaturgii a divadelní vědu na JAMU v Brně, ale doktorát získal na KU v Praze.
Jako dramaturg působil v brněnském Divadle bří Mrštíků a v činohře Státního divadla . Zabýval se politicky angažovaným divadlem.  V roce 1967založil se svými studenty z divadelní katedry JAMU, kde od konce 50.let působil jako pedagog , studiovou scénu Divadla Husa na provázku. Po celou dobu svého pedagogického působení  (vyučoval též na FF UJEP v Brně) se rovněž  věnuje divadlu jako teoretik a historik a přispívá do odborných  periodik, jako jsou Česká literatura, Divadelní revue, Univerzitas, Svět a divadlo…
Po srpnu 1968 měl zakázanou publikační i pedagogickou činnost. Až v roce 1990 se mohl vrátit na DIFA  jako pedagog a vědecký pracovník.

Z jeho publikační činnosti:
Divadlo za mřížemi (1939-45), Komorní  hry v Brně 1942-1944, Divadlo mladé generace 1939-1945.


 
MgA. Pavel Trtílek, Ph.D (nar. 1977 v Brně)

Dramatik, básník a překladatel. 
Absolvoval DIFA JAMU - ateliér prof. Václava Cejpka - od roku 2007 
zde působí jako pedagog. Napsal přes dvacet divadelních her a překládá z francouzštiny.
Jeho divadelní hry hrají přední česká divadla a mnohé z nich jsou přeloženy do světových jazyků.
Je držitelem ocenění Ceny Alfréda Radoka za hru Poslední večeře a Ceny Konstantina Trepleva.
Napsal román Poslední kniha.

Prof. PhDr. Miroslav Plešák (nar. 1943 v Bzenci)

Bzenecký rodák, vystudoval střední pedagogickou školu v Kroměříži a v Brně pokračoval ve studiích na MU . obor divadelní věda-čeština. 

Publikovat začal v době studia na vysoké škole. Psal do časopisů Host do domu, Divadlo, Index, v období normalizace psal dokonce pro časopis Věda a život.
Prvním jeho místem bylo divadlo ve Zlíně a pokračoval pak jako dramaturg v Mahenově činohře Národního divadla v Brně. Od roku 199O je pedagogem na DIFA JAMU jako vedoucí ateliéru činoherního herectví. Věnuje se úpravám dramatických děl, autorské tvorbě, příležitostně i režii.

Prof.PhDr. Václav Cejpek (nar.1953 v Brně)

Dramaturg, pedagog, překladatel.

Je absolventem germanistiky a divadelní vědy na FF MU v Brně. Od konce 70.let působil téměř deset let jako dramaturg v Československé televizi a v Mahenově činohře Národního divadla v Brně. Též překládá hry německých autorů pro uvedení v českých divadlech.
Na DIFA JAMU působí od roku 1990. Profesuru získal v roce 2000 a věnuje se oboru dramaturgie a dějinám světového dramatu. Rovněž působil ve vedení DIFA JAMU. Ve funkci děkana setrval šest let.

Z publikační činnosti:
Současná německá dramatika 4 sešity, divadelní dramatizace Markéty Lazarové (společně s M.Tarantem), Malý princ (společně se Zb.Srbou)…

autor fotografií: Petr Michl
Zdroj: Google

Žádné komentáře:

Okomentovat