středa 12. června 2013

Opět DIFA nabízí

Nenechte se mýlit!
Tyto cykly jsme již absolvovali!
Pouze doporučte svým známým!
I.D.

Univerzita třetího věku  

DIFA JAMU vyhlašuje termín pro podání přihlášek na dvoudílný cyklus přednášek Univerzity třetího věku na rok 2013
Veškeré informace ke stažení zde.

Nabídka dvoudílného cyklu přednášek JAK VZNIKÁ DIVADLO pro rok 2013:

Jak vzniká divadlo I (Úvod do dějin, teorie a praxe divadla)
17. ledna – 28. března 2013

Jak vzniká divadlo II (Specifika moderního divadelního vývoje)

4. dubna – 13. června 2013

Vážení divadelní přátelé, vážené dámy, vážení pánové,
dovolujeme si Vás oslovit s nabídkou kurzů Univerzity třetího věku (dále „U3V“), které Divadelní fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně (dále „DIFA JAMU“) připravuje pro seniory v rámci celoživotního vzdělávání pro kalendářní rok 2013.
Východiskem programu U3V je akreditovaný studijní program Dramatická umění, který je realizován na úrovni všech tří studijních stupňů – BcA., MgA., Ph.D. na DIFA JAMU. Cílem programu U3V bude podobně jako v minulém cyklu poskytnout jeho posluchačům nejen cestu k poznání pramenů divadelního umění v různých historických údobích, ale zároveň ji živě propojovat s problematikou hledání a naplnění smyslu divadla v moderní společnosti. Přednášejícími budou opět zkušení pedagogové Divadelní fakulty JAMU, teoreticky fundovaní, vykazující také vlastní bohatou uměleckou praxi. Právě tvůrčí osobnost přednášejícího, která má na vysoké umělecké škole mimořádnou váhu, umožní posluchačům lépe poznat a pochopit význam i složitost divadelního umění včetně jeho přesahu do celé řady dalších souvisejících oborů (historie, filozofie, estetika, sociologie, psychologie) i blízkých a spřízněných tvůrčích disciplín (výtvarné umění, hudba, média atd.).
Vedle nabídky odborných přenášek a seminářů se bonusem pro posluchače stane v rámci obou kurzů programu U3V přednáška renomovaných osobností divadelního umění (režiséři, dramaturgové, herci apod.) a návštěva jedné z významných divadelních institucí v Brně a jejích budov s podrobnou prohlídkou zákulisí a veškerých jevištních technologií, která bude doprovázena odbornou přednáškou.
Senioři, kteří jsou velmi často celoživotními milovníky i fundovanými znalci kultury a divadelního umění, získají v rámci pravidelných přednášek či seminářů vedle nových poznatků rovněž příležitost konfrontovat svoje vlastní osobní zážitky z inscenací v českých divadlech s názory a zkušenostmi významných profesionálních tvůrců a divadelních odborníků.
Pevně věříme, že Vás nabídka Divadelní fakulty zaujme a budeme se s Vámi těšit na setkání u příležitosti kurzů U3V.
S přátelským pozdravem za celou Divadelní fakultu JAMU
doc. MgA. Zbyněk Srba, Ph.D.
děkan DIFA JAMU

 

 
 
  •  
  •             
  • Divadelní fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně
    Mozartova 1
    662 15
    Brno

Žádné komentáře:

Okomentovat