středa 2. března 2016

Příspěvek našeho kolegy do časopisu Brno Žurnál

Univerzitu třetího věku už organizují obě fakulty JAMU
Se seniory o divadle a hudbě
Součástí systému celoživotního vzdělávání na vysokých školách jsou i tzv. univerzity třetího věku. Zájem seniorů je nebývalý – u některých oborů se na přijetí čeká rok i déle. V dubnu 2012 otevřela Univerzitu třetího věku (U3V) také Janáčkova akademie múzických umění v Brně. Byla první vysokou uměleckou školou, která se k tomuto kroku odhodlala. Dvoudílný (později ještě o jeden díl rozšířený) cyklus přednášek dostal příznačný název „Jak vzniká divadlo“.
   Senioři jsou často celoživotními milovníky kultury a umění. Na Divadelní fakultě JAMU měli možnost absolvovat třicet odborných přednášek a besed. Své vlastní zážitky z inscenací v českých a moravských divadlech konfrontovali s názory a zkušenostmi významných profesionálních tvůrců a divadelních odborníků. Přednášeli jim pedagogové s vlastní bohatou uměleckou praxí.
    Posluchači U3V se nejprve seznamují s prameny divadelního umění v různých historických údobích a s problematikou hledání smyslu divadla v moderní společnosti. Po úvodu z dějin, teorie a praxe divadla následují přednášky o specifice moderního divadelního vývoje. Třetí semestr je pak zaměřen na současné divadlo a související obory v kontextu dnešní inscenační praxe. Nechybějí témata o nových nezávislých divadlech, principech psychologického herectví, prioritách současného divadla, dramatické tvorbě Československé televize Brno v období let 1961–1989, komunikaci v inscenačním týmu, ale též o moderní scénografii či právním zázemí divadelního provozu. Většina lekcí je doplněna audiovizuálními ukázkami.
    Na závěr teoretické výuky absolventi navštěvují v doprovodu odborníků zázemí známých divadelních scén – Městského divadla a Národního divadla v Brně. V Hudebně-dramatické laboratoři JAMU – Divadle na Orlí zhlédli představení muzikálu „Bohéma 1914 – zima, jaro“ na motivy světoznámé opery Giacoma Pucciniho.
    Ačkoliv se zdálo, že absolvováním tří semestrů všechno skončí, nestalo se tak. Zájem posluchačů – a přiznejme, že i jejich určitý „tlak“ na vedení Divadelní fakulty JAMU – byl natolik silný, že děkan docent Zbyněk Srba přislíbil pokračování studia. Svůj slib splnil. V minulých dnech se rozběhl nový třídílný cyklus navazujících přednášek „Slavné osobnosti a inscenace od počátku 20. století až dodnes (divadlo, televize, rozhlas)“. První dvě lekce naznačují, že program byl opět velice pečlivě připraven. Kromě odborných přednášek a seminářů jsou do výuky zařazeny moderované besedy s renomovanými osobnostmi divadelního umění (režiséry, dramaturgy, herci apod.), a také další návštěvy významných kulturních institucí, například Janáčkova divadla v Brně. Kurz bude ukončen formou krátkých esejů, z nichž absolventi obdrží svázaný sborník. Předání certifikátů je naplánováno na prosinec 2016. 
    Po úspěchu Univerzity třetího věku na Divadelní fakultě přišla se zajímavým nápadem i Hudební fakulta JAMU. Počátkem dubna 2015 se rozběhl pilotní soubor přednášek na téma „Historická hudba Unlimited“. Lektoři posluchačům přiblížili období od pravěku až do roku 1800. V historických souvislostech je postupně seznamovali s hudebním děním v Brně a na jižní Moravě. Několik přednášek bylo věnováno vývoji varhan, zazněla spousta informací o cembalu, klavíru, loutně i dalších hudebních nástrojích. Účastníci kurzů hledali společně s pedagogy odpovědi na otázku, čím se vyznačuje a co pro nás znamená stará hudba. Dozvěděli se mnoho zajímavostí o barokní muzice. Ani v tomto případě nechyběly dvě exkurze. Posluchači U3V si zblízka prohlédli a doslova vychutnali zvuk významných varhanních nástrojů v Brně, konkrétně v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Beethovenově ulici a v kostele J. A. Komenského na stejnojmenném náměstí.
    V navazujícím cyklu dvanácti přednášek s poetickým názvem „Básníci klavíru“ se frekventanti podrobně seznámili s tvorbou věhlasných hudebních skladatelů a klavírních interpretů. Snad jen několik jmen: J. S. Bach, F. Chopin, R. Schumann, F. Liszt, B. Smetana, E. Grieg, J. Haydn, W. A. Mozart, L. van Beethoven, L. Janáček. Co jméno, to velikán! Ukázky z jejich děl, mistrovsky interpretované docentem Janem Jiraským, byly pro absolventy nezapomenutelné.
    Závěrečný cyklus „Jazz vážně, nevážně, ale hlavně odvážně“ bude zahájen v polovině března. Pedagogové slibují, že posluchače zasvětí do života slavných jazzmanů a big bandů, provedou je kolébkou jazzu – New Orleansem a také odtajní nelehký život Louise Armstronga. Myslím, že senioři se i tentokrát mají na co těšit.

JAROSLAV BOBEK


Žádné komentáře:

Okomentovat