středa 15. května 2013

HAĎÁCI   nabízejí !
Promiňte  překlepy a chyby v textu. Vznikly přetažením jejich přílohy. Bude to záležitost programu, který užívají!
Snad to přečtete!
Zdravím Vás!
I.D..

 

NABÍDKA

PŘEDSTAVENÍ

květen – červen 2013

HADIVADLO

EVA KAŠPÁRKOVÁ

WWW.HADIVADLO.CZ

PRODUKCE@HADIVADLO.CZ

+420 777 800 856

Arnošt Goldflam:

DOMA U HITLERŮ aneb Historky z Hitlerovic kuchyně

Šest malých příběhů, které spojuje postava největšího zločince planety, šest groteskních výjevů z Führerova života: Hitler a Stalin se (čirou náhodou) setkávají v Brně na nádraží, Hitler a rodinná pohoda, Romance lásky – poslední dva dny války v Hitlerově bunkru, Obyčejný den – Eva Braunová vaří Dolfimu vegetariánskou večeři, Hra na hru se smrtí – kdo bude Hitlerovým následníkem?, Ende gut, alles gut – starý Hitler, dnes Adolfo Esperanza Muňoz vzpomíná na úspěchy svých jihoamerických výstav a lituje, že ho ta politika tehdy tak vtáhla...

Kultovní inscenace HaDivadla. V roli Adolfa Hitlera exceluje Petr Jeništa.

režie: HaDivadlo

termíny přdstavení: páek 21. črvna v 19:30

cena hromadného vstupného: 140 Kč(pedagogickýdoprovod zdarma)

Anna Saavedra:

TAJNÁ ZPRÁVA Z PLANETY MATEK (Mamma guerilla)

Osaměýastronaut přstáána planetu, ježje obýáa výradněmatkami. Staňe se svěky jeho výtřdnío dobrodružtví Máte děi? Plánujete mít děi? Pročješěnemáte děi? Jakou výmluvu nejčstěi použváte, kdyžse vás ptají vaš známí? Máte rádi svoji matku? Máte rádi matky s děmi? Co si o nich myslíte? Vadí vám? Obdivujete je? Přpadají vám divné? Chcete být jako ony? Kdo jsou ony? Na tyto a dalšíotáky hledala ve své okolíodpověďmladáčsko-chilskáautorka Anna Saavedra. A dozvěěa se vš, co jste kdy chtěi věě o mateřtví ale bái jste se zeptat!

Text vznikl v ráci Rezidenčío programu Centra součsnédramatiky.

reže: Mariá Amsler

termíny přdstavení: úerý21. kvěna v 19:30 a sobota 8. črvna v 19:00 (v ráci festivalu Divadelnísvě Brno)

cena hromadného vstupného: 120 Kč(pedagogickýdoprovod zdarma)

Karel Čpek:

VĚ MAKROPULOS

Nesmrtelnýpříě nesmrtelnézpěačy Emíie Marty (nebo spíšEllian MacGregorovéč Eleny Makropulos?) patřík nejvýnamněší díů Karla Čpka a netřba jej podrobněpřdstavovat. Inscenace Ondřje Elbela v netradičí prostorové pojetívěněsleduje vpá opernídivy do malomětskéo svěa rodiny Prusovýh a Gregorovýh a v duchu fantastickékomedie s prvky klasickédetektivky hovořípřdevší o strachu ze smrti a touze po žvotě

Reže: Ondřj Elbel

termíny přdstavení: čvrtek 23. kvěna v 19:30 (přdstaveníse blížík premiéř, kteráse uskutečína podzim tohoto roku)

cena hromadného vstupného: 140 Kč(pedagogickýdoprovod zdarma)

Marius von Mayenburg:

PERPLEX

Tragikomedie o neuchopitelnosti reality a identity čověa…

Eva a Robert se práěvráili z dovolenédomů Něo tu ovšm nehraje: jak to, ž nenízaplacenáelektřna a odkud se vzal tenhle kvěináč Je tohle vůec nášbyt? Bohužl není Užne. Kamarái, kteříměi občs přjí zalí kytky, se totižv jejich bytějednoduš zabydleli. Počáečínemilépřkvapeníse čí dá ví komplikuje. Nečkanézvraty v průěu dramatu jsou záavnou hříčou, mnohem spíšale vypovíajío našíslepévržnosti do nepoznatelnéo, tajemnéo post-svěa nejasnýh hodnot, kterýse rozpadápod našma rukama. Jak z toho ven?

reže: Mariá Amsler

termíny přdstavení: střda 22. kvěna v 19:30

cena hromadného vstupného: 120 Kč(pedagogickýdoprovod zdarma)

Ondřj Novotný:

Roky 90: Láska, pank a Nesmírnost.

Inscenace věnovaná fenoméu devadesáých let dvacátého století třskutá karnevalověpestrái hoře absurdní stejnějako desetiletí kteréčskou společost čkalo po roce 1989. Sametovárevoluce nebyla sladký happyendem, byla velký třskem, který vš teprve začíá Jakéjsou vzpomíky generace dnešíh třcáníůna devadesááléa minuléo století na dobu, kdy se naš rodič stali opě děmi v rái divokéo kapitalismu? Devadesááléa jako puberta našísoučsnosti, „mal du siècle“ na sklonku jednéepochy, doba euforie, ale takézvratů páů zklamáía narůtajíískepse. To vš viděo pohledem dospíajíío kluka, kterývyrůtáv nové svobodnéspolečosti, prožíáprvníláku, zakláápunkovou kapelu a je PROTI.

reže: Martina Schlegelová

 
termíny přdstavení: ponděí20. kvěna a čvrtek 6. črvna v 19:30

 cena hromadného vstupného: 110 Kč

Žádné komentáře:

Okomentovat